Kilpailuetua kunnossapidon ohjevideoilla

Millogin kehitysjohtaja Pekka Saarinen
Ohjevideoissa tieto taltioidaan ammattitaidolla digitaaliseen muotoon. Tällä voidaan saavuttaa useita hyötyjä, kuten kustannussäästöjä ja työturvallisuuden kehittymistä, muistuttaa Millogin kehitysjohtaja Pekka Saarinen.

Millog auttaa organisaatioita toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Yksi hyvistä menetelmistä on ohjevideoiden hyödyntäminen organisaation eri toiminnoissa. Videoille on lukuisia erilaisia käyttötarkoituksia, mutta niitä yhdistävät tekijät ovat kustannussäästöt ja työturvallisuus.

Yrityksissä on nyt kokonaisvaltaisen tehostamisen paikka ja aika ottaa digitaaliset palvelut yhä vahvemmin käyttöön. Ohjevideoiden tekeminen on siihen hyvä keino.

Olipa kyse vikakorjauksista, tarkastuksista tai osien vaihtamisesta, koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät ohjeet on perinteisesti tallennettu tekstinä sekä räjäytys- tai valokuvina. Lisäksi paljon tietoa siirtyy työntekijältä toiselle tekemisen kautta.

Ammattitaidolla tehdyt videot kokoavat tiedot yhteen paikkaan sekä havainnollistavat eri työvaiheet konkreettisesti. Kun tieto taltioidaan digitaaliseen muotoon, se on kenen tahansa työntekijän hyödynnettävissä – koska vain ja missä vain. Jos yrityksellä on esimerkiksi toimintaa eri paikoissa, videoiden avulla voidaan vähentää henkilöstön matkustustarvetta.

Apua perehdyttämiseen ja kilpailutuksiin

Yritys voi videoita teettämällä sekä välttyä suurilta korjauskustannuksilta että kerryttää pienempiä säästöjä useista lähteistä. Olennaista on tiedostaa, että jos huollot tehdään ohjeistuksen vastaisesti tai jätetään tekemättä, aiheutuu yritykselle todennäköisesti ylimääräisiä kustannuksia suorina korjauskustannuksina ja tuotannollisina tappioina. Kun asiat laadukkaiden ohjevideoiden avulla tehdään kuten pitäisi, turvataan toiminnan jatkuvuus.

Videoista on hyötyä myös, kun työntekijöitä eläköityy tai uusia rekrytoidaan. Videoille voidaan tallettaa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden hiljaista tietoa ja uran aikana kertynyttä osaamista. Uusien työntekijöiden perehdytysvaiheessa videot vapauttavat puolestaan perehdyttäjältä aikaa ja vakioivat yrityksen sisäistä tekemistä. Jos apuna on videoita, kouluttajan ei tarvitse ohjata yksilöitä yhtä paljon kuin tavallisesti.

Lisäksi videoista on etua palveluiden kilpailutuksissa. Kun esimerkiksi teollisuusyritys kilpailuttaa alihankkijoita, tarjoavan yrityksen saattaa olla vaikea tehdä tarjousta pelkkien kirjallisten tietojen perusteella. Jos työn sisältö ei ole täysin tiedossa, tarjoaja joutuu hinnoittelemaan tarjoukseensa riskivaraa. Videoiden ansiosta työn sisältö on yksiselitteinen joka vaiheessa ja työn tarjoaja voi luottaa oman tarjouksensa paikkansapitävyyteen.

Työohje kerralla kuntoon

Millog on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani, ja ensimmäiset videot teimme Puolustusvoimille. Samalla hioimme videoiden tuottamisen konseptin valmiiksi, jotta asiakkaat saavat avaimet käteen -palvelua. Milloglaisilla on laaja kokemus Maa- ja Merivoimien kaluston kunnossapidosta, ja siten osaamistamme voidaan hyödyntää asiakkaiden eri tarpeisiin.

Millogin tekemiin videoihin on koottu kaikki tarpeellinen tieto helppotajuiseen muotoon. Videoiden aikana käydään läpi muun muassa suojavarusteet ja muut työturvallisuusasiat sekä tarvittavat työkalut ja varaosat. Jos kyseessä on esimerkiksi moottorin korjaus, videolla työ tehdään asentajan näkövinkkelistä, moottorin ollessa paikallaan ajoneuvossa. Lisäksi video näyttää, miten korjaustyö etenee, jos moottori on nostettu pöydälle. Näin voidaan havainnollistaa toimenpiteitä ja helpottaa oppimista.

Hyväksy statistics, marketing katsoaksesi videon

Erot videokoulutuksen ja perinteisen tavan välillä merkittäviä

Työelämässä on tärkeää huomioida nuorten aikuisten tavat oppia. Nuorille erilaisten päätelaitteiden käyttö on normaalia ja mieluista. Videoiden lisäksi heille voivat sopia 3D-oppimisympäristöt ja pelillisyyttä sisältävät opetusmenetelmät. Ottamalla huomioon nuorten toiveet yritys voi parantaa työnantajamielikuvaansa ja lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä.

Millog teki videoista ja niiden vastaanotosta tutkimuksen. Siinä selvitettiin Puolustusvoimien varusmiesten mielipiteitä videokoulutuksesta ja perinteisestä oppimistavasta. Kyselyyn vastasi kaksi eri varusmiesryhmää, ja he antoivat vastauksensa numeroina asteikolla 1–5. Ennen vastaamista toinen ryhmistä oli opetellut tehtävät siten, että kouluttaja antoi vieressä neuvoja. Toinen ryhmä oli katsonut video-ohjeet ja toteuttanut tehtävät kouluttajan seuratessa tilannetta taustalla. Koulutusten jälkeen videot saivat kyselyssä selvästi paremmat arvosanat kuin perinteinen tapa.

Näin koulutettavat sanoivat:

Prosenttiluku kertoo, miten paljon parempi videokoulutuksen arvosana oli perinteiseen tapaan verrattuna.

 • Opetusaineistoa pystyi hyödyntämään työssä hyvin: + 21,4 %
 • Opetusaineiston käyttäminen oli helppoa: + 32,1 %.
 • Opetuksen jälkeen työtä oli mahdollista tehdä itsenäisesti: + 40,0 %.
 • Opetusmateriaalista oli helposti löydettävissä työssä tarvittavat tiedot: + 34,6 %.
 • Opetti selkeästi ja hyvin sen, mitä ja miten työ tuli tehdä: + 55,1 %.
 • Oli yksilöllistä oppimista tukeva: + 41,4 %.
 • Oli mielekäs: + 63,4 %
 • Oli visuaalisesti oppimista tukeva: + 44,7 %.
 • Oli johdonmukainen: + 39,4 %.
 • Oli selkeä: + 56,6 %.

5 videoiden avulla saatavaa kilpailuetua

 1. Uuden työntekijän perehdytys: video vapauttaa perehdyttäjän aikaa ja videoiden hyödyntäminen luo hyvää työnantajamielikuvaa
 2. Työntekijän eläköityminen: video tallentaa konkarin hiljaisen tiedon
 3. Toiminnan yhdenmukaistaminen: video tarjoaa yhtenäisen toimintamallin
 4. Maantieteelliset etäisyydet: videon avulla voidaan jakaa tietoa ja vähentää matkustustarvetta
 5. Kilpailutus: video auttaa tarjoajaa karsimaan riskivaraa tarjouksen hinnoista

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota meihin yhteyttä!

Pekka Saarinen, Kehitysjohtaja
Sami Liski, Tekninen päällikkö
Vaihde: +358 (0)20 469 7000
etunimi.sukunimi@millog.fi