Kestääkö alihankintaketju, jos jotain tapahtuu? – Millog Marine & Power haastaa meri- ja moottoriteollisuuden toimijat tarkastelemaan omia toimitusketjujaan

Millog Marine & Power tarjoaa kaikki meritekniset huolto- ja kunnossapitopalvelut yhden luukun periaatteella.

Kotimaista huoltovarmuutta ja alihankintaketjujen luotettavuutta on koeteltu 2020-luvulla ensin koronaviruspandemian ja sitten Ukrainan sodan myötä. Kansainväliset kriisit ovat paljastaneet, että pitkät globaalit alihankintaketjut ovat haavoittuvia.

Alihankkijat ovat nykyään usein erikoistuneet hyvin kapeaan alaan ja toimitusketjut ovat venyneet pitkiksi. Samalla häiriötilanteiden riski on kasvanut. Kaluston ja koneiden lähetys ulkomaille tuo epävarmuutta aikatauluihin ja nostaa kustannuksia. Koska varustamojen liikennöinti on aikataulutettu hyvin tiukaksi, osien saatavuuteen tai huoltoketjuihin ei saisi tulla häiriöitä. Muun muassa EU on havahtunut siihen, että pitkät, globaalit hankintaketjut ovat haavoittuvia.

Valtioneuvoston selvityksen mukaan koronapandemia sai osan yrityksistä jo tekemään muutoksia, joilla ne pyrkivät välttämään toimitusketjujen häiriöitä. Monet yritykset ovat etsineet vaihtoehtoisia toimittajakumppaneita ja kohdistaneet ostojaan Suomeen, ja Ukrainan sodan sekä varautumissuunnittelun yleistymisen myötä tämän kehityksen voidaan odottaa vain kiihtyvän.

Suomessa uudislaivojen rakentaminen ja meritekniikan huoltopalvelut ovat kuitenkin toistaiseksi pitkälle ketjuttuneita, ja Suomen suurimmilla telakoilla palveluita tuotetaan lähes yksinomaan alihankintana ja usein ulkomaisen työvoiman turvin. Normaalioloissa palvelu on jatkuvaa, mutta kestääkö vallitseva tilanne häiriötilanteita?

Halpa hinta vai luotettavuus?

Kansainvälisiltä markkinoilta hankittu kunnossapitopalvelu saattaa olla hinnaltaan edullisin, mutta huokea hinta ei kompensoi huoltokumppanin luotettavuutta poikkeusoloissa, toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä tai vaikkapa puutteellisesta kielitaidosta johtuvia epäselvyyksiä. Valinta on myös eettinen: kotimaisia kumppaneita suosimalla raha pysyy Suomessa.

Syyskuussa 2022 toimintansa aloittanut Millog-yhtiöihin kuuluva Millog Marine & Power asettuu kokoluokaltaan pienten ja erikoistuneiden tekijöiden sekä monikansallisten huoltojättien välimaastoon. Millog Marine & Power syntyi, kun pitkän linjan asiantuntijayritykset Western Shipyard, Laivakone ja Hämeen Diesel yhdistyivät.

– Tämän kokoista meri- ja moottoritekniikan asiantuntijaa ei Suomessa ole aiemmin ollutkaan. Olemme ainoa suomalainen tämän profiilin ketterä toimija, jolla on oma telakka, dieselmoottoreiden ja vaihteistojen huolto sekä laivakonekorjaamo. Palvelumme on Suomen tasolla ainutlaatuisen kokonaisvaltaista: kauttamme saa yhden luukun periaatteella likipitäen kaikki laivojen ja moottorien kunnossapitoon liittyvät palvelut, Millog Marine & Powerin toimitusjohtaja Janne Sirviö kertoo.

Ketterä kenttähuolto vastaa akuutteihinkin tarpeisiin

Millog Marine & Powerin erityinen vahvuus on ketterä kenttähuolto, jonka ansiosta yrityksen asiakkaat saavat tarvitsemiaan palveluja suoraan liikenteessä, satamissa tai missä tahansa myös telakointien ulkopuolella.

– Meillä on avainpalveluissamme oma kotimainen henkilökunta, ja voimme tarjota turvaselvitetyt työntekijät sitä edellyttäviin projekteihin. Työntekijämme palvelevat myös poikkeusolojen aikana. Laadukas kumppaniverkostomme täydentää palveluamme ja osaamistamme. Valitsemme verkostoomme vastuullisia kumppaneita, jotka sopivat palvelumalliimme – nopeus, joustavuus ja läpinäkyvyys ovat arvoja, joista emme tingi kumppaneidemmekaan kohdalla, Millog Marine & Powerin projektipäällikkö Markus Mäkinen kertoo.

Laivojen henkilöstömäärät ovat maailmanlaajuisesti olleet laskussa jo pitkään. Kauppalaivoilla on vuosi vuodelta vähemmän omaa kone- ja huolto-osaamista. Laivoja huolletaan liikenteessä tarpeen vaatiessa oman henkilöstön voimin, mutta tämä voi muuttua Millog Marine & Powerin kenttähuollon kaltaisten palvelujen yleistyessä.

– Tekniikan kehittyessä oman huoltohenkilöstön tarve on vähentynyt, ja varustamoille on monessa tapauksessa kustannustehokkaampaa hankkia huolto ostopalveluna. Vaikka laivat liikkuisivat itsestään, tarvitaan silti osaavaa työvoimaa pitämään huolta koneista ja alusten toimintavarmuudesta, Mäkinen kertoo.

Millogin yhtiöperheeseen kuuluva Millog Marine & Power on ketterä ja kokonaisvaltainen kumppani meri- ja moottoritekniikan kunnossapitoon. Palveluihimme kuuluvat alusten huolto- ja kuivatelakoinnit, kenttähuollot, konversioprojektit, meritekniset rakenteet sekä moottorien ja voimalaitosten huollot.

Markus Mäkinen

Kenttähuolto, laivatekniikka