Kesätöissä Millogilla: Kiinnostavia projekteja, sopivasti vastuuta ja mukavat työkaverit – näin kolme insinööriopiskelijaa kertoo työharjoitteluistaan

Insinööriopiskelijat Henri Harmaala (vas.), Matti Jussinmäki ja Nikolas Suntila toimivat Millogissa harjoittelijoina kesällä 2022.

Tuotannonsuunnittelun harjoittelijana Henri Harmaala pääsi tutkimaan ja kehittämään ajoneuvojen kunnossapidon prosessia. Elektroniikan kunnossapidon suunnittelussa harjoittelijana toimineen Nikolas Suntilan työ oli puolestaan konkreettista käsillä tekemistä ja Matti Jussinmäki ratkaisi milloglaisten IT-haasteita ja auttoi uuden intranetin käyttöönotossa.

Millog työllistää kesäisin kymmeniä nuoria monipuolisissa tehtävissä eri puolilla Suomea. Kesätyöt Millogilla voivat olla myös työharjoitteluita ja lyhyempiä ”tutustu työelämään ja tienaa” -jaksoja. Kesävahvistuksemme rekrytoidaan aina tarkkaan mietittyyn tarpeeseen, mikä takaa sen, että työtehtävät ovat mielekkäitä ja työssä pääsee keräämään arvokasta työkokemusta.

Valtaosa korkeakouluharjoittelijoistamme työllistyy kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmista. Tarjoamme ajoittain työ- ja harjoittelupaikkoja myös muiden alojen opiskelijoille, joten aina kannattaa olla aktiivinen ja kysyä rohkeasti avoimista mahdollisuuksista.

Pyysimme kolmea kesällä 2022 Millogissa työharjoittelussa ollutta insinööriopiskelijaa kertomaan kokemuksistaan.

Projektijohtamisen taidot harjaantuivat tuotannonsuunnitelun harjoittelussa

Henri Harmaala, 21, toimi kesällä tuotannonsuunnittelun harjoittelijana Etelä-Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Konetekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen yliopistossa opiskelevalle Henrille Millog oli jo entuudestaan tuttu työpaikka, sillä aiempina kesinä hän on työskennellyt Millogissa materiaalityöntekijänä.

– Olen viihtynyt hyvin Millogilla viime kesät. Millogilla on hyvä meininki ja mukavia ihmisiä, Henri sanoo.

Tuotannonsuunnittelun harjoittelijana Henri tutki ajoneuvojen huoltojen läpimenoaikoja, eli sitä, kuinka kauan ajoneuvolla kestää korjaamolle saapumisen ja sieltä lähtemisen välissä. Hänen tehtävänään oli kartoittaa sekä läpimenoaikojen nykytilaa että löytää mahdollisia ongelmakohtia ja pohtia, miten prosessia voisi parantaa ja kehittää tulevaisuudessa. Itseohjautuvassa työssä omat projektinjohtamistaidot harjaantuivat.

– Pidin siitä, että sain kesällä keskittyä omaan projektiini rauhassa. Piti itse etsiä asioita ja löytää ratkaisuja annetuilla työkaluilla. Sain vapautta päättää omista työaikatauluistani, mutta samalla olin itse vastuussa siitä, että hommat tulevat hoidetuiksi. Käsiä ei tarvinnut pyöritellä, eli tukea ja neuvoja sai kyllä tarvittaessa. Esihenkilöni kanssa kävimme vähintään viikoittain läpi, mitä olin saanut aikaan.

Henrin mukaan työtä oli mahdollista tehdä hybridimallin mukaisesti sekä lähi- että etätöitä yhdistelemällä. Hän kertoo viihtyneensä kuitenkin mieluummin konttorilla, koska siellä töihin oli helpompi keskittyä.

Tulevaisuudessa Henri haluaisi työskennellä johtotehtävissä puolustusteollisuuden parissa. Millogilla karttunut työkokemus tukee tätä urahaavetta.

– Suosittelen Millogia ehdottomasti kesätyöpaikkana myös muille. Millogilla pääsee työskentelemään ainutlaatuisessa työympäristössä ja mielenkiintoisten asioiden parissa, Henri sanoo.

Hyväksy statistics, marketing katsoaksesi videon

Teoria vaihtui käytännön ongelmanratkaisuun elektroniikan kunnossapidon suunnittelussa

Tampereen yliopistossa sähkötekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Nikolas Suntila, 22, toimi Etelä-Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla kesäharjoittelijana elinjaksopalveluissa elektroniikan kunnossapidon suunnittelussa.

– Tavoitteena on pitää asiakkaan elektroniikkalaitteiden elinkaari mahdollisimman pitkänä. Työ oli pitkälti laitteiden tutkimista ja mahdollisten ongelmien etsimistä. Jos ongelmia ilmeni, lähdettiin etsimään ratkaisua ja tarvittavaa korjauskykyä. Työhön kuului myös erilaisten mittausten ja tutkimusten dokumentointia. Työ oli enimmäkseen käsillä tekemistä ja laitteiden parissa työskentelyä ja noin yksi kolmasosa siitä oli tietokoneella istumista ja raportointia.

Yksi Nikolaksen mieleen painuvimmista työtehtävistä kesän aikana oli vaihdekahvan testilaitteen suunnittelu ja laitteen valmistaminen.

– Kesässä kiinnostavinta oli ylipäätään päästä työskentelemään oman alan tehtävien parissa. Yliopisto-opinnot ovat lopulta hyvin teoreettisia, mutta töissä pääsee konkreettisesti toimimaan ja tekemään asioita elektroniikan parissa. Koin, että kesästä jäi paljon oppeja käteen.

Nikolaksen mielestä Millog oli kaikkiaan mieluisa työpaikka.

– Millogilla on hyvä työilmapiiri ja alusta asti oli tervetullut olo. Oma esihenkilöni oli myös huipputyyppi. Hän oli osaava ja antoi vastuuta sopivassa määrin ratkaista ongelmia itsenäisesti. Suosittelen työtäni myös muille alan opiskelijoille ja aion hakea myös itse Millogille uudestaan.

Hyväksy statistics, marketing katsoaksesi videon

Kesä ICT-harjoittelijana sisälsi monipuolisia työtehtäviä

Matti Jussinmäki, 24, toimi kesän ajan ICT-harjoittelijana Millogin pääkonttorilla Tampereella. Hän opiskelee Tampereen yliopistossa tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Matti työskenteli Millogin ICT-osastolla myös kesällä 2021 ja hän jatkoi kesän jälkeen syksyllä vielä parin kuukauden ajan määräaikaisena työntekijänä. Tuttuun taloon oli mukava palata, Matti sanoo.

– ICT-puolella ollaan tekemisissä useiden eri järjestelmien kanssa ja ensimmäisenä kesänäni Millogilla kaiken opettelu vei jonkin verran aikaa. Paitsi, että järjestelmiä pitää osata käyttää, niiden käytössä pitää myös osata opastaa muita. Toisena kesänä töiden aloittaminen oli tietysti helpompaa, kun järjestelmät ja yritys olivat tuttuja.

Harjoitteluaan Matti kuvailee melko perinteiseksi tietohallinnon ja IT-tuen työksi.

– Toimin osana ICT:n tukipalveluita. Käytännössä se tarkoitti sitä, että vastaanotin IT-tuen tukipyyntöjä ja etsin niissä esitettyihin ongelmiin ratkaisuja. Tukipyynnöt olivat esimerkiksi salasanojen nollausta, toimimattomia laitteita ja haasteita sovellusten tai ohjelmien käynnistymisien kanssa. Lisäksi työhön kuului muun muassa tarviketilausten tekemistä ja työasemien postituksia toimipaikoille.

Yksi työsarka Matin kesässä oli myös Millogin tytäryhtiöiden intranetin uudistaminen. Matti osallistui intranet-järjestelmän kehittämiseen, testaukseen ja alkuvaiheen ylläpitoon sekä koulutti ja ohjeisti sen käytössä. Intranetin prototyypin Matti teki työskennellessään Millogilla kesällä 2021.

– Pidin työssäni siitä, että siinä oltiin tekemisissä ihmisten kanssa. Isossakin yrityksessä, kuten Millogilla, henkilöstö tulee nopeasti tutuksi, kun on paljon yhteydessä ihmisiin eri toimipaikoilla. Pidin myös omasta tiimistäni. Hyvät työkaverit tekivät työskentelystä mukavaa.

Matti suosittelee omaa harjoitteluaan ja kesätyötään Millogin IT-tuessa varsinkin tietotekniikan opintojen alkuvaiheessa oleville ja tietohallinnon työstä kiinnostuneille. Tehtävät ovat vaihtelevia ja tukea ja vastuuta saa hyvissä määrin, hän sanoo. Kesän jälkeen Matti jatkoi edelleen Millogilla työskentelyä opintojensa ohella vuoden loppuun saakka.

Hyväksy statistics, marketing katsoaksesi videon