Kampelavanhus pilkottiin paloihin – Millog romutti ensimmäisen laivan Upinniemessä

Yli 32 metriä pitkä kuljetuslautta Kampela 3 on ensimmäinen Millogin Upinniemen telakalla romutettu alus.

Upinniemen telakka sai muutama vuosi sitten harvinaisen luvan laivojen romuttamiseen. Ensimmäinen romutettava alus, Kampela 3 saatiin purettua osiin ja hävitettyä elokuun loppuun mennessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Millogille Upinniemen telakkatoimintaan ja alusten romuttamiseen liittyvän ympäristöluvan joulukuussa 2018. Pysyvä romutuslupa on tiettävästi ainoa laatuaan Suomessa ja se koskee puolustus- ja sisäministeriön käytössä olleita aluksia. Vuosittainen romutusmäärä on rajattu 200 tonniin – painorajan ylityksestä täytyy neuvotella erikseen.

Romutustoiminta on osa Millogin jälkikäsittelypalvelua, jossa huolehditaan tarpeettoman materiaalin jälleenmyynnistä tai kierrätyksestä sekä sensitiivisen aineiston hävittämisestä asiantuntevasti ja vastuullisesti.

Ensimmäistä romutusta odotettiin hetki, sillä vasta kesällä 2022 telakalle nostettiin Kampela 3. Yli 40-vuotiasta alusvanhusta katsastaessa oli havaittu, ettei sitä kannata kunnostaa. Telakalla alus pilkottiin osiin, jotka vietiin kierrätettäväksi tai tuhottavaksi.

Romutusprojekti aloitettiin yhteistoimintakokouksilla lokakuussa 2021. Aluksen järjestelmät ja komponentit toiminnanohjausjärjestelmässä käytiin läpi rivi riviltä ja päätettiin, mitkä uusiokäytetään ja mitkä tuhotaan. Aluksi Kampela oli tarkoitus nostaa ylös saman vuoden puolella, mutta nosto siirtyi keväälle jäätilanteen takia.

Kaikkiaan Kampela 3:n romutus sujui ilman suurempia ongelmia. Projekti saatiin maalin elokuun lopussa. Purkutyö herätti paljon huomiota Upinnimessä ja keräsi katsojia telakalle. Seuraavien alusten romutukset ovat jo suunnitteilla.

Osia myös opiskelijoiden käyttöön

Koska laivojen silppuaminen vaatii erityisiä rouhimiskoneita, Millog käyttää romutuksessa ja kierrätyksessä apuna alihankkijoita.

Kampela 3:n romutuksessa Kuusankoski Oy toimitti tuhoustodistuksen, jolla todistetaan, että kaikki sovittu on asianmukaisesti tuhottu. Yritys huolehti myös muun muassa tankkien pesusta, asbestikartoituksesta ja asbestin poistosta, aluksen leikkaamisesta osiin sekä loppusiivouksesta.

Ennen kuin Kuusakoski tuli paikalle, Millog ja Puolustusvoimat ottivat talteen varastoitavat ja jatkokäyttöön menevät komponentit. Puolustusvoimat luovutti vastikkeetta kaksi dieselmoottoria, kytkimet, kardaanit ja moottoreihin kuuluvat erikoistyökalut Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston merenkulku- ja satama-alan opetuksessa käytettäväksi.

Kampelan purkaminen oli sotkuista puuhaa, mutta purkutyön jälkeen kenttä siivottiin huolellisesti.

Vastuullista romutusta Suomessa

Laivojen romutus on nykyaikana keskittynyt halvan työvoiman maihin, joissa ei juuri välitetä ympäristö- ja työturvallisuusasioista. Millogin ympäristö- ja kehitysasiantuntija Pilvi Martikainen ja laatu- ja ympäristövastaavana työskentelevä Mika Lehtinen pitivät huolta siitä, että ympäristöluvassa vaaditut määräykset toteutuvat.

– Suomessa toiminta on vastuullista. Jätteet kierrätetään oikein eikä alusta viedä vaan jonnekin merien taakse, missä öljyt voivat vuotaa ympäristöön, Pilvi sanoo.

Mikan mukaan romutuksesta oli ilmoitettava viranomaisille kaksi viikkoa ennen työn aloitusta. Lisäksi oli asetettava euromääräinen vakuus jätehuollon tarkkailun ja lopettamisen varmistamiseksi. Vakuus auttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys menisi kesken romutuksen saneeraukseen tai konkurssiin ja ympäristöasiat jäisivät muiden huolehdittavaksi.

Kampela 3:n peti oli telakan asfaltoidulla alueella, mutta työtä jouduttiin tekemään osittain soran päällä, sillä vieressä oli toinen telakoitu alus.

– Kemikaalivuotojen riskiä ei siinä vaiheessa ollut. Eristemateriaalisilpun ja metalliromun jälkisiivous soran päältä oli hankalaa. Pinnoitetta laajennetaan ensi vuonna, joten työ tehdään jatkossa kokonaan asfaltin päällä, Pilvi kertoo.