Senop – Ketterä kotimainen toimija pystyy mukautumaan tiukkoihinkin vaatimuksiin

Kuvassa ovat Senop Oy:n teknologiajohtaja Jussi Rautiainen ja tuotekehityksen projektitoiminnon johtaja Erkki Tarvainen. Erkin käsissä on älykäs tähtäin AFCD TI.
Teknologiajohtaja Jussi Rautiainen (vas.) ja tuotekehityksen projektitoiminnon johtaja Erkki Tarvainen hiovat Senopin tiimin kanssa tuotteita asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Erkin käsissä on älykäs tähtäin AFCD TI.

Millogin tytäryhtiö Senop on tehnyt tiivistä tuotekehitysyhteistyötä Puolustusvoimien kanssa muun muassa pimeätaistelukyvyn kehittämisessä. Kun kommentit saadaan suoraan käyttöympäristössä, voidaan tuotteista tehdä mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita tukevia.

Millogin tytäryhtiön Senopin tuotekehitysprojektit lähtevät usein liikkeelle asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista, järjestelmän elinkaaripäivitystarpeesta tai omista kehitysideoista. Tarkan vaatimusmäärittelyn jälkeen tuotekehityksessä suunnitellaan tuotteen arkkitehtuuria, elektroniikkaa, ohjelmistoa, mekaniikkaa ja optiikkaa sekä määritellään tarvittavat testaukset. Senopin tuotekehityksen projektitoiminnon johtaja Erkki Tarvainen pitää huolen siitä, että projektit toteutuvat prosessien mukaisesti.

– Suunnittelemme projektien eri osa-alueita paljolti itse, ohjaamme mahdollista alihankintaa ja hallitsemme kokonaisuutta, hän kertoo.

Tarvaisen mukaan siviili- ja puolustustarviketeollisuuden tuotteiden kehitysprosessi on melko yhtenevä, eroja syntyy lähinnä standardeihin tai olosuhteisiin liittyvistä vaatimuksista. Senop on sitoutunut toimimaan AQAP 2110 -vaatimusten mukaisesti, ja jo tuotekehityksessä tunnistetut riskit ja katselmoinnit takaavat lopputuotteiden korkean laadun.

– Laitteita on pystyttävä operoimaan vaikkapa 40 asteen pakkasessa ja tietyssä varustuksessa. Pyrimme tekemään tuotteista riittävän robusteja ja esimerkiksi näppäimistä mahdollisimman helposti käytettäviä, hän lisää.

Kanssakäymistä välillä jopa päivittäin

Kuten muillakin aloilla, myös Senopin tuotekehityksen menestys mitataan asiakastarpeiden syvällisellä ymmärryksellä, vahvalla suunnitteluosaamisella
sekä laadukkaalla ja kokonaisvaltaisella palvelulla.

– Pystymme muokkaamaan olemassa olevia tuotteitamme Suomen puolustusvoimien tarpeiden mukaan ketterämmin kuin isot toimijat. Vaikka olemme kooltamme pieni yritys, teemme kansainvälisestikin kilpailukykyisiä korkean teknologian tuotteita, Tarvainen sanoo.

Senopin tuotekehityksen vetäjänä toimiva teknologiajohtaja Jussi Rautiainen on iloinen siitä, että Senop on päässyt mukaan useisiin Puolustusvoimien tutkimus- ja teknologiaohjelmiin.

– Meillä on monta esimerkkiä tiiviistä yhteisestä tuotekehityksestä Puolustusvoimien pimeätaistelukyvyn parantamiseksi. Olemme hioneet tuotteita juuri Puolustusvoimien tarpeisiin sopiviksi. Kanssakäymistä on viikoittain, välillä jopa päivittäin, hän tarkentaa.

Protoiluja kentällä

Senop pyrkii jo projektien alkuvaiheessa protoilemaan tuotteita niiden käyttöympäristössä loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Näin tuotteen ominaisuuksia voidaan testata eri kehitysvaiheissa ja muokata nopeasti palautteen perusteella.

– Protoja on nopea valmistaa 3D-tulostimella eivätkä tulosteet tule kovin kalliiksikaan. Tyyppihyväksyntätestejä varten valmistamme lopullisista materiaaleista betasarjan tuotteet. Kun kaikki on ok, aloitamme sarjavalmistuksen, Tarvainen kuvailee.

– On hienoa, että olemme voineet vierailla sotaharjoituksissa, sillä se on kaikkien etu. Väki tuntee käyttöympäristön ja -tavat, joten saamme siellä arvokkaita kommentteja, Rautiainen lisää.

Senopille kaikki palaute on todella arvokasta. Asiakkailta ja sidosryhmiltä saadut palautteet käsitellään aina systemaattisesti toiminnan, laadun ja tuotteiden kehittämiseksi.

Vain todella hyvät tuotteet läpäisevät testit

Viime aikoina materiaalien saatavuudessa on ollut haasteita ja niiden hinnat ovat olleet nousussa. Senop pysyttelee ajan hermoilla.

– Tutkimme eri vaihtoehtoja esimerkiksi tuotteiden materiaaleista ja hukkamateriaalien minimoimisesta, maailmantilanteen muuttuessa välillä radikaalistikin, Tarvainen
mainitsee.

Vuosien aikana on opittu paljon. Rautiainen kertoo, että Puolustusvoimat testaa tuotteet todella tarkkaan ja ammattitaidolla, joten niiden pitää olla todella hyviä läpäistäkseen testit.

– Haluamme jatkossakin satsata siihen, että voimme tarjota tärkeimmälle asiakkaallemme juuri sellaisia palveluita, mitä asiakas kaipaa, Rautiainen ja Tarvainen sanovat.


Etuja yhdessä tehdyllä kotimaisella tuotekehityksellä

Yhdessä tehdyllä kotimaisella tuotekehityksellä on mahdollista saavuttaa etuja verrattuna ”hyllystä ostettavaan” tuotteeseen, kuten:

  • Vaatimusmäärittelyssä voidaan huomioida sekä teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet että asiakkaan tarpeet. Avoimessa tiedonvaihdossa osaaminen kehittyy molemmin puolin ja luottamusta voidaan rakentaa helpommin.
  • Tuote ja sen käyttöergonomia voidaan hioa mahdollisimman hyväksi.
  • Ideoita syntyy helpommin uudenlaisten palveluiden tai laitteiden seuraavan sukupolven kehittämiseen.
  • Kotimainen huoltovarmuus vahvistuu, kun poikkeusolojen vikakorjauskyky, järjestelmän elinkaaren hallintaja tuotantovalmius löytyvät läheltä.