Obsolescence-hallinta turvaa järjestelmien käytettävyyden ja tuottaa kustannussäästöjä

Millogin kehityspäällikkö Mikko Myllykoski uskoo, että ennakoinnin merkitys kasvaa entisestään, kun tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja toimitusketjut pitenevät.

Laitteiden ja järjestelmien elinkaarta voidaan hallita ennakoivasti ja kustannustehokkaasti obsolescence-hallinnan avulla. Elinkaaren hallinnan johtavana asiantuntijana Millogilla on kattava osaaminen obsolescence-hallinnan menetelmistä. Autamme yrityksiä huolehtimaan kaluston käyttövarmuudesta ja turvaamaan näin tuotannon jatkuvuuden. 

Yrityksen on tärkeää tunnistaa sille kriittiset laitteet ja niissä tarvittavat komponentit. Tiedetäänkö sinun yrityksessäsi, miten pitkään tärkeitä komponentteja on saatavilla? Entä millaisia vaihtoehtoja alkuperäisvalmistajan (OEM) osille on esimerkiksi siltä varalta, että OEM-osien valmistus päättyy?

Näistä asioista huolehditaan obsolescence-hallinnalla (obsolescence management). Termillä obsolescence tarkoitetaan vanhentuneisuutta, saatavuusongelmaa tai valmistuksen päättymistä. Obsolescence-hallinnalla voidaan esimerkiksi pidentää järjestelmän suunniteltua elinkaarta ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Obsolescence-hallinnan keskeisiä osa-alueita ovat suunnittelu, aktiivinen seuranta ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen. Käytännössä tämä tarkoittaa järjestelmän tuotteiden ja osien saatavuuden seuraamista sekä tarvittavien toimenpiteiden suorittamista, kuten vaikkapa korvaavien komponenttien analysointia ja testaamista.

Obsolescence-hallinta pähkinänkuoressa:

  • Varaudu komponenttien poistumiseen tuotannosta
  • Minimoi turhat hankinnat ja varastointi
  • Vältä kalliit uudelleensuunnittelukierrokset
  • Turvaa järjestelmän suunniteltu elinkaari

Kattava obsolescence-hallinta huomioi myös osaamisen

Obsolescence-hallinta on yksi tärkeimmistä elinjakson hallinnan osa-alueista. Erityisen tärkeää se on elektroniikkalaitteille ja -järjestelmille, joille on suunniteltu pitkä elinkaari.

Pahimmillaan järjestelmän käyttö voi päättyä tai elinjaksokustannukset voivat muuttua moninkertaisiksi yksittäisen osan saatavuusongelman vuoksi. Obsolescence-hallinnalla varmistetaan, ettei yritys joudu tuuliajolle: kalliiksi käyvästä reaktiivisesta mallista ja ongelmien ratkomisesta kiireessä siirrytään proaktiivisuuteen eli aktiiviseen tilanteen seurantaan ja tulevaisuuden ennakointiin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa obsolescence-hallintasuunnitelma tehdään, sitä paremmin ongelmat vältetään.

Millogin kyvykkyys suunnitella ja toteuttaa elektroniikkakomponenttien obsolescence-hallintaa on viime vuosina kasvanut entisestään. Meillä on toimivat prosessit ja työkalut, joilla muun muassa komponenttien saatavuuden seuranta on helppoa. Tarjoamme asiakkaalle päätöksenteon tueksi tietoa, joka turvaa järjestelmien käytettävyyden ja tuotannon jatkumisen.

Vahvuutemme on kokonaisvaltainen palvelu, joka huomioi kattavasti eri näkökulmat. Usein obsolescence-hallinta käsittää vain järjestelmän elektroniikan komponentit, mutta olennaista on huomioida myös elinjakson aikana tarvittavat ohjelmistot ja työkalut sekä infrastruktuuri ja osaaminen. Tarpeen mukaan voimme laatia kertaluonteisen obsolescence-tilannekuvan tai seurata komponenttien tuotannon tilaa jatkuvana palveluna.

Obsolescence-hallinta mukana elinjakson kaikissa vaiheissa

Järjestelmissä käytetään yhä enemmän COTS-ratkaisuja (commercial-off-the-shelf) eli kaupallisesti saatavilla olevia tuotteita. Samalla tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet ja toimitusketjut pidentyneet, joten ennakoinnin merkitys on kasvanut.

Riskit korostuvat aloilla, joilla laitteiden ja järjestelmien suunniteltu elinkaari on jopa kymmenien vuosien pituinen. Jos kyseessä on laaja järjestelmä, osa käytettävistä tuotteista saattaa olla elinkaaren loppuvaiheessa jo silloin, kun tilaaja saa järjestelmän. Siksi järjestelmien obsolescence-hallintaa tarvitaan yhä enemmän jo suunnitteluvaiheessa.

Järjestelmätoimittajan näkökulmasta on usein kannattavampaa myydä kallis elinjaksopäivitys kuin tehdä kattavaa obsolescence-hallintaa. Millog sen sijaan tarjoaa ratkaisumalleja kaikissa elinjakson vaiheissa. Pystymme tukemaan yrityksiä esisuunnittelusta ja vaatimusmäärittelystä lähtien, ja obsolescence-hallinta päättyy vasta, kun järjestelmä poistetaan käytöstä.