Uudet arvot kertovat milloglaisuudesta ja tavastamme toimia

Millogin uudet arvot ovat osaava uudistaja, rohkea vastuunkantaja ja reilu kumppani. Arvotyöstön eri vaiheissa kuunneltiin koko henkilöstön mielipidettä, ja arvot ovat nyt aidosti milloglaisten näköiset. 

– Arvojen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi Millogin strategiauudistuksen jälkeen. Tavoitteena uusille arvoille oli, että ne kuvaisivat meitä vanhoja paremmin ja olisivat selkeästi tunnistettavissa juuri Millogin arvoiksi, henkilöstöjohtaja Marja Kuronen sanoo.

Kyselyyn huima määrä vastauksia

Puolen vuoden arvotyöstö toteutettiin yhteistyössä koko Millogin voimin. Nimetty arvotyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa helmikuussa, ja työryhmässä olivat mukana Millogin yrityskohtaiset pääluottamusmiehet sekä edustajia Millogin johdosta, HR-osastolta ja viestinnästä. Kun pohjatyö oli tehty, henkilöstölle lähetettiin arvokysely, johon saatiin noin 400 vastausta.

– Asia oli selkeästi tärkeä, kun kysely poiki paljon vastauksia. On hienoa, että kaikilla halukkailla oli mahdollisuus sanoa mielipiteensä, pääluottamusmies Jari Inkinen sanoo.

Kyselyssä milloglaisille tärkeinä asioina nousivat esiin muun muassa kumppanuus, asiakaslähtöisyys, vastuunkantaminen ja reiluus. Näiden pohjalta työryhmä kiteytti ja sanallisti arvot, jonka jälkeen niitä käytiin läpi henkilöstön kesken. Henkilöstöltä saadun palautteen avulla arvoja muokattiin vielä uudelleen.

­– Kun haetaan ihmisten näköisiä arvoja, työntekijöiden kuunteleminen prosessin eri vaiheissa on tietysti tärkein juttu, pääluottamusmies Jarmo Jokinen tiivistää.

– Halusimme tehdä uudet arvot henkilöstön kanssa yhteistyössä ja siinä onnistuttiin. Haluankin kiittää lämpimästi koko henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta arvojen uudistamiseen, Marja lisää.

Arvot osaksi arkea

Uudet arvot kertovat, mitkä asiat päivittäisessä tekemisessä ovat milloglaisille tärkeitä. Lopputulos on yhdistelmä jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain isänmaan sinistä.

– Voimme olla tyytyväisiä kokonaisuuteen. Uusi arvoja voi oikeasti toteuttaa ja soveltaa arkipäivän työssä, pääluottamusmies Markku Joenranta sanoo.

– Arvot ovat nousseet henkilöstön keskuudesta, joten ne ovat aidosti milloglaisten omat. Nyt on vain pidettävä huoli, että arvot toteutuvat myös arjessa, Uudet liiketoiminnot -johtaja Manu Skyttä lisää.

Myös toimitusjohtaja Sami Pitkänen on tyytyväinen arvoprosessiin ja lopputulokseen.

– Arvoja ei voi kukaan ulkopuolelta sanella, vaan ne syntyvät siitä fiiliksestä, jota työntekijät haluavat Millogin olevan. Arvoissa nousevat esiin vahvat adjektiivit; osaava, rohkea ja reilu. Sellaisia milloglaiset ovat.

Millogin uudet arvot

Osaava uudistaja

Osaamisemme tunnetaan ja tunnustetaan laajasti. Kehitämme osaamistamme sekä ennakoimme ja uudistumme rohkeasti. Emme tyydy tavanomaiseen, vaan luomme asiakkaillemme ainutlaatuista lisäarvoa.

Rohkea vastuunkantaja

Valmius ohjaa jokapäiväistä työtämme. Turvaamme yhteiskunnan toimivuutta kaikissa olosuhteissa. Tartumme haasteisiin ja olemme ylpeitä siitä mitä teemme. Kun kyseessä on Suomen ja kansalaisten turvallisuus, mikään tehtävä ei ole meille mahdoton.

Reilu kumppani

Olemme reilu kumppani asiakkaille, yhteistyötahoille ja työkavereille. Toimimme avoimesti, jaamme kiitosta sekä kannamme vastuuta toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Meillä on yhteiset tavoitteet ja onnistumme yhdessä.