100 % kesätyöntekijöistämme suosittelee Millogia työnantajana

Rekrytoimme Millogille joka kesä kymmeniä kesätyöntekijöitä eri puolille Suomea. Paikkoja on avoinna laaja kirjo aina varastotöistä korkeakouluharjoittelupaikkoihin asti. Jokainen työntekijä rekrytoidaan tarkkaan mietittyyn tarpeeseen, mikä takaa sen, että työtehtävät meillä ovat mielekkäitä ja työssä pääsee keräämään arvokasta työkokemusta.

Meille Millogillla on tärkeää, että kesätyöntekijät viihtyvät työssään ja saavat hyödyllistä työkokemusta tulevaa varten. Olemme tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja haluamme, että kesätyö on kaikille mukava kokemus.

”Ilmapiiri on avoin, reilu sekä kannustava. Koin, että minua kohdeltiin tasavertaisesti. Työkaverit olivat ystävällisiä ja tarjosivat apua tarvittaessa.”

Vastuullisuus alkaa jo haun ensivaiheista. Kesätyötä hakevat jättävät sähköisen hakemuksen järjestelmäämme. Jokaisessa työpaikkailmoituksessa on erikseen nimettynä vastuuhenkilö, jolta saa tarvittaessa lisätietoja paikasta tai haun etenemisestä. Kun hakuaika päättyy, toimipaikkojen esimiehet käyvät hakemukset läpi ja valitsevat haastateltavat henkilöt, joihin otetaan yhteyttä puhelimitse. Maaliskuun loppuun mennessä valitut kesätyöntekijät ovat tiedossa ja muille ilmoitetaan rekrytoinnin päättymisestä sähköpostilla. Valituille henkilöille tehdään vielä ennen kesätyön alkamista työsopimus sekä turvallisuusselvitys, jolla selvitetään henkilön nuhteeton tausta.

Eniten arvostan Millogissa rehellisyyttä ja työehtosopimusten oikeanlaista noudattamista. Tuntuu, että työntekijät otetaan huomioon.”

Perehdyttäminen on tärkeä osa kesätyötä. Jokaisella kesätyöntekijällä on nimetty työhönopastaja, joka auttaa mieltä askarruttavissa asioissa. Lisäksi jokaisella toimipaikalla järjestetään kesätyöntekijöille info ja turvallisuusperehdytykset, jotta kesätyö sujuu turvallisesti ja yhteisten sääntöjen mukaisesti. Jokaiselle kesätyöntekijälle jaetaan myös taskuun mahtuva kesätyöopas, jossa on tärkeimmät tiedot Millogista ja työsuhteen asioista.

”Kesätyöjakso oli mukava ja opettavainen. Pääsin tekemään monenlaista työtä ja opin hyvin paljon uutta. Työkaverit olivat mukavia ja tulin heidän kanssaan toimeen erinomaisesti.”

Kesätyöntekijät ovat meillä tasa-arvoisia milloglaisia, joiden panos työmme onnistumisessa on tärkeää. Työtehtävät pyritään järjestämään monipuolisesti, jotta jokainen kesätyöntekijä saa hyvää kokemusta sekä oppia tulevaa varten. Kesätyö voikin olla työntekijälle alku pidempään urapolkuun Millogilla. Monet ovat työllistyneet meille seuraavanakin vuonna tai ura on jatkunut esimerkiksi opiskeluun liittyvän harjoittelun myötä. Myös asiantuntijatehtävistämme löytyy kesätyöntekijänä aloittaneita henkilöitä.

”Työkavereiden kanssa työskenteleminen sujui hyvin ja ideoitani ja ehdotuksiani kuunneltiin. Minua kohdeltiin hyvin tasavertaisesti, sillä vastuutakin annettiin sopivasti.”

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteet:

  • Hyvä hakijakokemus
  • Mielekäs työ
  • Perehdytys ja ohjaaminen
  • Oikeudenmukaisuus
  • Kohtuullinen palkka
  • Kirjallinen sopimus ja -todistus