Oppilaitoksesta urapolulle Millogille – Valmistuksen asiantuntija Ollin mukaan hyvä ohjaaja ei anna valmiita vastauksia

Tohtoriksikin väitelleellä Olli Herrasella on kokemusta erilaisista opinnäytetöiden ohjaajista. Nyt hän ohjaa itse optiikan valmistuksen asiantuntijan tehtävässään opinnäytetöitä Millogilla. Toimiva oppilaitosyhteistyö vaatii hänen mielestään aktiivisuutta niin työnantajalta kuin opiskelijalta.

Olli Herrasen asiantuntijatyö Millogilla ei ole pelkkää tietokoneen ääressä istumista, vaan siihen kuuluu olennaisena osana myös käytännön työhön osallistumista, kuten päivittäisten ongelmien ratkaisemista, mittausjärjestelyjen rakentamista ja monenlaista mittaamista optiikan valmistuksessa. Olli on valmistunut Jyväskylän yliopistosta maisteriksi vuonna 2009 ja tohtoriksi hän on väitellyt vuonna 2014. Kokeelliseen fysiikkaan liittyvän gradun hän teki yliopiston fysiikan laitoksella. Opinnäytetyössään hän tutki hiilinanoputkitransistorin sähkönjohtavuusmittauksien ominaisuuksia. Väitöskirja sivusi samaa aihetta, mutta työn sisältö oli vähän laajempi.

– Väitöskirjan virallisena ohjaajana toimiva professori asetti työlle suuntaviivat sekä heitti ilmoille ideoita siitä, mitä työssä kannattaisi tehdä. Käytännön hommissa tukenani oli tutkimusryhmään kuuluva ruotsalainen tutkijatohtori, jolla oli aikaa perehtyä työn yksityiskohtiin. Työn tekeminen oli kuitenkin itsenäistä; sain itse miettiä ja ehdottaa etenemisen suuntia. Myös muulta tutkimusryhmältä sain apua käytännön asioihin, Olli kertoo.

Tohtoriksi valmistumisen jälkeen Olli työskenteli vuoden verran tutkijatohtorina yliopistolla. Seuraava luonteva askel uralla olisi ollut tutkijatohtorin paikan etsiminen ulkomailta, mutta kun perhettä oli jo kertynyt, ei Ollilla ollut intoa lähteä pois kotimaasta. Hän etsi alansa työpaikkoja yritysmaailmasta ja koska Jyväskylässä ei ollut paljonkaan hänen osaamisprofiiliinsa liittyviä paikkoja, haki hän töitä myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulta.

– Sain työpaikan pääkaupunkiseudulta, mutta samoihin aikoihin pääsinkin Millogille Lievestuoreelle. Käänne oli mieluinen, sillä meillä ei ollut mitään hinkua muuttaa pois Jyväskylän seuduilta, hän sanoo.

Ohjaaja auttaa sisäistämään opinnäytetyön tarkoituksen

Nykyisessä työtehtävässä Olli käyttää esimerkiksi fysiikan peruskursseilta tuttuja tietoja, kuten geometrista optiikkaa ja aalto-oppia. Teorian lisäksi Olli haluaa nostaa esiin yliopisto-opinnoista saadut työn tekemistä tukevat taidot: ongelmanratkaisukyvyn ja itsenäisen tiedonhankinnan. Tehtävät Millogilla ovat monipuolisia ja vaihtelevia – yhtenä päivänä hän pohtii lasin kiillotusprosessin kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä, toisena optisten pinnoitteiden ominaisuuksia ja kolmantena linssikokoonpanon keskittämistä mekaniikkarunkoon.

– Jos tuotannossa tulee ongelmatilanteita, olen tukena niiden ratkaisemisessa. Koetan jatkuvasti kehittää tuotantotapoja, että saamme tehtyä työt paremmin, nopeammin ja tehokkaammin. Päivänpolttavien asioiden lisäksi on siis työpöydällä useita isompia projekteja sekä dokumentointia. Organisoin myös koulutuksia optiikan valmistuksen väelle, välillä saamme kouluttajaksi ulkomaisia asiantuntijoita, Olli kuvailee työtään.

Muiden tehtäviensä ohessa Olli on ohjannut muutamia graduja yliopistolla ja Millogilla. Hän sanoo näkevänsä ohjaajan roolinsa suunnannäyttäjänä tai ”tökkijänä”. Asioita ei saisi pureskella valmiiksi.

– Ohjattavalle on tärkeää, että hän saa itse onnistumisen kokemuksia. Siksi toiminnan pitäisi olla itseohjautuvaa. Totta kai ohjaajan pitää olla käytettävissä, jos tulee ongelmia taikka opinnäytetyön tekijä ei tiedä, kuinka etenisi. Kynnys tulla kysymään apua ei saa olla liian suuri, eli suhde ohjaajan ja ohjattavan välillä pitäisi olla välitön. Vastauksia ei siis kannata antaa valmiina, vaan hyvä ohjaaja antaa vinkkejä, joiden avulla opiskelija voi itse keksiä ratkaisun, Olli pohtii.

Olli toteaa, että työn edistymistä kannattaa seurata säännöllisin väliajoin. Palavereissa voidaan katsoa, miltä aikataulu ja työn sisältö näyttää. Aihe ei saisi paisua liian laajaksi.

– Opinnäytetyössä testataan se, kuinka opiskelija osaa hyödyntää teoriaa ja soveltaa tutkimusmenetelmiä tiettyyn ongelmaan. Vaikka itse tulokset eivät olisi odotetun mukaisia, ei kirvestä tule heittää kaivoon. Jos esimerkiksi mittaukset epäonnistuvat kokeellisessa työssä, ei niitä kannata haalia lisää, vaan analysoida, miksi ne menivät metsään. Ohjaajan pitää osata puhaltaa peli poikki oikeassa kohdassa; kertoa, että materiaalia on nyt riittävästi ja kannustaa kirjoittamaan, hän tarkentaa.

Työnantajat arvostavat oma-aloitteisuutta

Olli kannustaa opiskelijoita miettimään etukäteen, millaiseen työhön he ovat myöhemmin suuntautumassa. Esimerkiksi fysiikan opiskelija voi miettiä, kiinnostaako häntä opettajan työ, akateeminen ura vai työ yritysmaailmassa.

– Kannattaa olla itse aktiivinen ja tutkia jo opiskeluaikana, millaisia alan yrityksiä on olemassa ja mitä niissä tehdään. Ensin voi koittaa päästä vaikkapa kesäharjoittelijaksi ja jos homma natsaa molemmin puolin, voi asia edetä siitä sujuvasti. Varmasti kaikkialla arvostetaan oma-aloitteisuutta, joten kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä. Suosittelen mieluummin soittamaan, sillä sähköpostia tulee paljon, joten viesti voi mennä ohi, hän sanoo.

Olli korostaa, että myös yritysten täytyy olla aktiivisia, jotta opiskelijat ja yritykset löytävät toisensa. Yritykset voivat ilmoittaa harjoittelupaikoista esimerkiksi oppilaitosten sivuilla sekä osallistua erilaisiin yrityspäiviin tai käydä kouluilla luennoimassa. Henkilökohtaisten suhteiden luominen oppilaitoksiin hyödyttää kaikkia osapuolia.

– Pyrkimyksenämme on, että me Millogilla kehitämme yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa ammattikouluista yliopistoihin. Silloin opiskelijoiden on helpompi löytää yritys ja tulla meille harjoitteluun. Tarvitsemme opinnäytetyön tekijöitä sieltä, missä tulevaisuuden osaamista rakennetaan.

Optiikan valmistuksesta kiinnostuneita hän rohkaisee hakeutumaan Millogille Lievestuoreelle, sillä Millogilla on mahdollista oppia sellaisia taitoja, joita ei välttämättä muualla Suomessa pysty opettelemaan.

– Meille on helppo tulla ja meillä on mielenkiintoisia töitä tarjolla. Täällä optiikan valmistuksessa opiskelija saa hyvää ohjausta asiantuntijoilta ja työnjohdolta. Millog on vakaa ja varma työnantaja, joten jos hommat hoitaa hyvin, voi näkyvissä olla pitkäaikainen työpaikka, hän kannustaa.

Oppilaitoksesta urapolulle Millogille on juttusarja, jossa kerrotaan urapoluista, jotka ovat lähteneet liikkeelle oppilaitosyhteistyön kautta. Moni on päätynyt vakituiseen työsuhteeseen Millogille tehtyään yrityksessä esimerkiksi työssäoppimisjakson, oppisopimuksella työskentelyn tai opinnäytetyön. Juttusarjassa tuodaan esiin myös yhteistyöoppilaitosten edustajien ja opinnäytetöitä ohjaavien esimiesten ajatuksia siitä, kuinka urapolkuja kannattaa lähteä rakentamaan.