Millog Oy sai eurooppalaisen EMAR 145 -toimiluvan sotilasilmailun tuotteiden, osien ja laitteiden huoltoon

Kuvassa toimialajohtaja Kimmo Myllyoja esittelee uutta toimilupaa.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) on myöntänyt Millog Oy:lle European Military Airworthiness Requirements (EMAR) -vaatimuksiin perustuvan huolto-organisaation toimiluvan. FIN.FIMAA.EMAR145-toimiluvalla Millog Oy on hyväksytty huoltamaan sotilasilmailun tuotteita, osia ja laitteita.

Myönnetty toimilupa täydentää sotilasilmailun TVJ-alan (Tiedustelu, valvonta ja johtaminen) huoltotoimintaluvan mukaista huoltotoimintaa, mahdollistaa huoltotoiminnan laajentamisen ja osallistumisen uusiin hankkeisiin.

– Meillä on jo vahva teknologinen osaaminen muun muassa tutka- ja optoelektronisista sensorijärjestelmistä, radiolaitteista, lennokeista sekä maatukijärjestelmistä. Eurooppalaisten vaatimusten mukainen huoltotoiminta mahdollistaa tuen myös kansainvälisille asiakkaille sotilasilmailun alalla, kertoo Millog Oy:n TVJ-alan toimialajohtaja Kimmo Myllyoja.