Millog kantaa vastuunsa myös mahdollisessa epidemiatilanteessa

Millogilla on ryhdytty toimenpiteisiin tartuntatautiepidemian leviämisen rajaamiseksi. Torjuntatoimilla suojataan niin työntekijöitä, asiakkaita kuin yhteistyökumppaneita.

Koronaviruksen edetessä Millog on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta henkilöstöllä, asiakkailla ja sidosryhmillä olisi parhaat mahdollisuudet päästä terveenä kotiin. Olemme laatineet erillisen ohjeen siitä, miten epidemiatilanteisiin varaudutaan. Ohje käsittelee muun muassa tartuntatautien ehkäisyä ja varotoimia koronavirustartuntojen varalta, Millogin toimintaa ja viestintää mahdollisen epidemian aikana sekä vastaanotolle hakeutumista ja tartuntatautipäivärahaa.

Olemme kertoneet henkilöstölle, kuinka oireita voi tunnistaa, milloin hoitoon kannattaa hakeutua sekä kuinka ennaltaehkäistä tartuntaa esimerkiksi hyvällä käsi- ja yskimishygienialla. Siivousta olemme tehostaneet toimipaikoillamme ympäri Suomen ja varmistaneet, että toimipaikoilla on käsihuuhdetta riittävästi saatavilla.

Ulkomaan työmatkat ja ulkomaisten vieraiden vastaanotto harkitaan toistaiseksi tapauskohtaisesti. Suosittelemme myös toistaiseksi välttämään kättelemistä vieraiden kanssa.

Millog jatkaa tilanteen seuraamista ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimenpiteisiin. Päivitämme ohjeistustamme Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, työterveyshuolto Mehiläisen ja Puolustusvoimien tiedotuksen mukaisesti.

Pidetään huolta toisistamme!