Esa Mäkisestä Millogin Maajärjestelmien johtaja

Millogin hankintajohtaja Esa Mäkinen on nimitetty yrityksen Maajärjestelmät-toimialan johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 12. helmikuuta 2024.

Millogin hankintajohtaja Esa Mäkinen on nimitetty Millogin Maajärjestelmät-toimialan johtajaksi, samalla kun toimialan nykyinen johtaja Krister Sällinen siirtyy tytäryhtiö Millog Marine & Power Oy:n toimitusjohtajaksi. Millogin hankintajohtajan toimi avataan sisäiseen ja ulkoiseen hakuun välittömästi.

Toimialajohtajana Mäkinen vastaa Maajärjestelmät-toimialan kustannustehokkaasta palvelutuotannosta, sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä toiminnan turvaamisesta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Hän toimii Millogin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi tehtävässään suoraan toimitusjohtajalle.

Mäkinen on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri ja hän on työskennellyt Millogilla vuodesta 2011 lähtien. Työssään hän on ohjannut ja kehittänyt hankinta- ja tarvesuunnittelu-prosesseja sekä johtanut hankintaorganisaatiota – joulukuussa 2022 hänen vastuulleen tulivat lisäksi kuljetukset ja tilauskeskustoiminnot. Hän on ollut myös kehittämässä ja neuvottelemassa yhteisiä toimintamalleja Millogin ja Puolustusvoimien välisen kumppanuuden eri vaiheissa sekä osallistunut strategisen kumppanuuden yhteistyösopimuksen päivityksen valmisteluihin.

Ennen Millogia Mäkinen työskenteli Raskone Oy:ssä ostojohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän huolehti Raskoneen toimittajasuhteista sekä osto- ja varaosalogistiikasta.

– Toivotamme Esalle onnea ja menestystä uudessa tehtävässään, toimitusjohtaja Rami Harmaala toteaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Rami Harmaala, toimitusjohtaja, rami.harmaala@millog.fi

Millog Oy on kunnossapidon, materiaalipalveluiden sekä elinjakson hallinnan erikoisosaaja, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Ydinosaamistamme on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.