Muutoksia Millog Oy:n johtoryhmän vastuualueissa 1.4.2018 alkaen

Millogin johtoryhmässä tapahtuu muutoksia osana yhtiön toiminnan kehittämistä. Toteutettavalla vastuualuekierrolla haemme uusia näkökulmia toimintamme kehittämiseksi ja lisäämme johtoryhmäläisten henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksia.

Kimmo Myllyoja nimitetään toimialajohtajaksi TVJ-toimialalle (Tiedustelu, valvonta ja johtaminen). Hän on toiminut Elinjaksopalveluiden johtajana (ent. Järjestelmät ja projektit) vuodesta 2013 alkaen. Tätä aiemmin Myllyoja on työskennellyt yhtiön myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana toukokuusta 2008 lähtien.

Veli-Pekka Kari nimitetään Elinjaksopalveluiden johtajaksi. Kari on toiminut TVJ-toimialan (ent. Elektroniikka) toimialajohtajana vuodesta 2008.

Rami Harmaala nimitetään toimialajohtajaksi Maajärjestelmät-toimialalle. Harmaala on toiminut Logistiikka (ent. Materiaalit) toimialajohtajana helmikuusta 2008 alkaen.

Seppo Rytsy jättää tehtävänsä toimialajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, ja siirtyy pois yhtiön palveluksesta. Rytsy on toiminut Maajärjestelmät -toimialan (ent. Aseet ja ajoneuvot) toimialajohtajana yhtiön toiminnan käynnistymisestä alkaen.

Logistiikkatoimialajohtajan paikka avataan hakuun. Harmaala vastaa toimialan johtamisesta kunnes uusi henkilö on valittu tehtävään.

Kiitämme toimialajohtaja Seppo Rytsyä hänen arvokkaasta työstään Millogin ja Maajärjestelmät toimialan toiminnan pystyttämisessä ja toiminnan kehittämisessä sekä vastuunkannossa. Toivotamme hänelle menestystä tulevaisuudessa.

Millogin johtoryhmä 1.4.2018 alkaen:

Toimitusjohtaja Sami Pitkänen
Elinjaksopalvelut, johtaja Veli-Pekka Kari
Maajärjestelmät, toimialajohtaja Rami Harmaala
Merijärjestelmät, toimialajohtaja Risto Pullinen
TVJ, toimialajohtaja Kimmo Myllyoja
Kumppanuuden palvelut, asiakkuusjohtaja Veli-Matti Kohtamäki
Henkilöstöjohtaja Marja Kuronen
Laatu- ja kehitysjohtaja Jukka Oikari
Talousjohtaja Kirsti Peltonen
Valmiusjohtaja Heikki Härtsiä
Yritysinfrajohtaja Toni Liukkonen

Lisätietoja: toimitusjohtaja Sami Pitkänen puh. 040 504 6970, sami.pitkanen@millog.fi.