Millog-yhtiöihin kuuluvalle Senopille merkittävät tilaukset Puolustusvoimilta pimeätoimintavälineistä ja maalinpaikannuslaitteista

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt merkittävät tilaukset valonvahvistimien, lasertähtäinten ja uuden sukupolven MPL24-maalinpaikannuslaitteiden hankinnasta sekä MPL15-maalipaikannuslaitteiden elinjaksopäivityksestä Senop Oy:ltä. Hankintojen arvonlisäveroton arvo on kokonaisuudessaan yli 30 miljoonaa euroa ja niiden työllistävä vaikutus kotimaassa noin 90 henkilötyövuotta. Millogin tytäryhtiö Senop toimittaa laitteet ja elinjaksopäivityksen Puolustusvoimille vuosien 2023–2025 aikana.

Kyseiset pimeätoimintavälineet on kehitetty yhdessä Puolustusvoimien kanssa ja kehitystyössä erityishuomio on ollut laitteiden suorituskyvyssä, käyttöergonomiassa, kestävyydessä ja keveydessä. Laitteiden kehitystyö on sisältänyt vaativia kenttätestejä haastavissa olosuhteissa, jotta niiden soveltuvuus taistelukentän olosuhteisiin on saatu varmistettua.

Valonvahvistin M20:ssä hyödynnetään uusinta asfääri- ja komposiittiteknologiaa. Laite on pieni, kevyt ja sen toiminnallisuudet on hiottu taistelijoiden tarpeet huomioiden. Taistelijan lasertähtäin on kestävä, yksinkertainen ja kevyt. Johtajan lasertähtäin on puolestaan erittäin monipuolinen laite, joka sisältää muun muassa näkyvän valon ja IR-alueen laserosoittimen sekä IR-valaisimen. MPL24 (Senop LILLY) on kevyt tähystys- ja maalinpaikannussensori. Laitteessa on päiväkanava, lämpökamera, kuvafuusio-ominaisuus, digimagneettikompassi, paikantamisjärjestelmä (NAVSTAR GPS C/A code (GPS), GLONASS, Galileo, SAASM) ja ER-laseretäisyysmittari. MPL15 (Senop LISA) elinjaksopäivitys sisältää maalinpaikannuslaitteiden laseretäisyysmittarien ja lämpökameramoduulien uusimisen sekä ohjelmistopäivitykset. Tällä päivityksellä nostetaan palveluskäytössä olevien MPL15 maalinpaikannuslaitteiden suorituskykyä.

”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme tukea Puolustusvoimien pimeätaistelukyvyn kehittämistä kokonaisvaltaisesti näillä uusilla laitteilla ja suorituskyvyillä”, toteaa Senop Oy:n toimitusjohtaja Aki Korhonen. ”Yhteistyö loppukäyttäjien kanssa testauksessa ja tuotekehityksessä on mahdollistanut laitteiden suorituskyvyn ja käyttöergonomian hiomisen huippuunsa. MPL15 elinjaksopäivitys osoittaa lisäksi kyvykkyytemme ylläpitää laitteidemme suorituskykyä toimintaympäristöä vastaavana ja taata järjestelmien pitkät elinkaaret”, painottaa Korhonen.

Senop Oy:n missiona on toimia asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. Puolustusvoimat on Senop Oy:n tärkein asiakas. Yhtiön puolustus- ja turvallisuuspuolen tuotekonseptiin kuuluvat korkean suorituskyvyn omaavat valonvahvistimet, pimeätähtäimet, älykkäät lämpötähtäimet, maalinpaikannuslaitteet, ajoneuvokamerat ja järjestelmäalustaratkaisut.

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Aki Korhonen, puh., +358 20 734 3500 (vaihde), s-posti: aki.korhonen@senop.fi.

Senop on luotettu suomalainen puolustus- ja turvallisuusalan korkealaatuisten pimeänäköratkaisujen ja vaativien järjestelmäintegraatiopalvelujen tuottaja sekä turvallisen viranomais- ja ammattilaisviestinnän asiantuntija. Senopin missiona on olla asiakkailleen luotettava tilannetietoisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaja kaikissa olosuhteissa.

Senop tarjoaa vaativaan käyttöympäristöön suunniteltuja ja korkean suorituskyvyn omaavia pimeänäkölaitteita, optroniikkaa ja tietoturvallisia viestintäratkaisuja sekä vaativia järjestelmäintegrointipalveluja puolustus- ja turvallisuusalan toimijoille sekä kriittisen infrastruktuurin organisaatioille. Millog-yhtiöihin ja Patria-konserniin kuuluva Senop toimii neljällä paikkakunnalla ja työllistää lähes 70 asiantuntijaa.

www.senop.fi