Millog turvaa Puolustusvoimien toimintoja poikkeusoloissa

Hallitus totesi 16. maaliskuuta 2020 yhdessä tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti Millogin työntekijät luetaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Millogin on huolehdittava Puolustusvoimien huollon ja ylläpidon toimivuudesta poikkeusoloissa mukaan lukien alihankkijoiden ja palveluntuottajien tuottamat suoritukset.

Millog on käynnistänyt toimenpiteet, joiden tavoitteena on ylläpitää johtamis- ja päätöksentekokyky sekä minimoida henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset. Toimenpiteillä varmistetaan tuotannon jatkuvuus ja toipumiskyky sekä hallitaan häiriön vaikutuksia kriittisiin palveluihin.

Toimintakyky turvataan Millogin toimipaikoissa monin keinoin ja rajoituksin. Esimerkiksi operatiivisesti kriittisissä tehtävissä olevat henkilöt on sijoitettu eri tiloihin ja heidän välistään kanssakäymistä on rajoitettu. Työntekijöitä on määrätty mahdollisuuksien mukaan etätöihin ja tiedonvaihto eri toimipaikkojen välillä toteutetaan sähköisesti. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.