Millog Oy ja Puolustusvoimat kehittävät kumppanuuttaan

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan päivitetyn strategisen kumppanuussopimuksen Millog Oy:n kanssa. Kumppanuussopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja sen palveluiden kokonaisarvo hinnoittelukaudelle 2021-2028 on noin 1,4–1,6 miljardia euroa. Hankinnan työllistävä vaikutus on hinnoittelukaudella noin 10 000 – 11 000 henkilötyövuotta.

Millog Oy tuottaa Puolustusvoimille strategisena kumppanina kunnossapito-, asiantuntija-, elinjakso- sekä materiaalipalveluita valtakunnallisessa 22 toimipaikan verkostossaan noin 1100 henkilön voimin sekä alihankkijoiden palveluita hyödyntäen. Strateginen kumppanuus on puolustusvoimien ja yksityisen sektorin palvelun tuottajan välisen yhteistyön syvällisin muoto. Sen lähtökohtana on sopimukseen perustuva luja, kestävä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka jatkuu myös poikkeusoloissa. Strateginen kumppanuus on kiinteä osa kokonaismaanpuolustusta ja Millog Oy:n Puolustusvoimille tuottamat palvelut ovat osa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää.

Pitkä sopimusjakso mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistoiminnan, toiminnan kustannustehokkuuden ja valmiuden kehittämisen puolustusvoimien, Millog Oy:n ja sen alihankkijoiden välillä. Tällä on osaltaan taloutta vakauttava vaikutus. Toiminnan aktiivinen kehittäminen on päivitetyssä kumppanuussopimuksessa entistä merkittävämmässä roolissa. Kunnossapitoa sekä sen suunnittelua ja ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä Puolustusvoimien kanssa mahdollisimman korkeatasoisen ja kustannustehokkaan palvelutuotannon toteuttamiseksi. Erityisesti toiminta- ja turvallisuusympäristön muutokset, käyttövarmuusperusteinen kunnossapito, digitaalisuuden hyödyntäminen sekä kustannustehokkuuden hallinta ovat keskeisiä kehityskohteita, joiden aktiivista kehittämistä tuetaan mm. molemminpuolisilla kannusteilla.

– Olemme ylpeitä Puolustusvoimilta saamaamme luottamukseen kunnossapidon strategisena kumppanina. Kumppanuuteen kuuluu pitkäjänteinen yhteinen kehittäminen. Niinpä tässäkin sopimuspäivityksessä on yhteisesti sovittu kumppanuuden kehityskohteista, joiden tavoitteena on toiminnan voimakas edelleen kehittäminen huomioiden kaluston teknistyminen ja Puolustusvoimien kunnossapito- ja suorituskykyvaatimukset, Millogin toimitusjohtaja Sami Pitkänen kertoo.

Lisätietoja:
Sami Pitkänen, toimitusjohtaja, sami.pitkanen@millog.fi
Veli-Matti Kohtamäki, asiakkuusjohtaja, veli-matti.kohtamaki@millog.fi, 040 869 2211.

Millog Oy on kotimainen elinkaarikunnossapitoon erikoistunut yritys, joka ylläpitää pääasiakkaansa Suomen Puolustusvoimien maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Millog tarjoaa elinkaarikunnossapidon palveluita laajasti myös muille yhteiskunnan toiminnoille ja teollisuudelle, joille turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä.

Millog Oy:llä on kolme tytäryritystä: Senop Oy tarjoaa korkealaatuisia optroniikka- ja integraatioratkaisuja, Virve Tuotteet ja Palvelut Oy tuo myynti-, huolto-, ohjelmointi- ja koulutuspalvelut kriittiseen- ja ammattilaisviestintään ja Oy Western Shipyard Ltd tuottaa laivojen telakointipalveluita, peruskorjauksia ja uudistuotantoa. Millog Oy:n omistavat Patria Oyj, Insta Group Oy ja Suomen valtio.