Millog-yhtiöt käynnistää esiselvitykset yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyistä

Millog-yhtiöt on laajentunut viime vuosina strategiansa mukaisesti uusille toimialoille. Yhtiöperhe haluaa terävöittää asemaansa yhteiskuntakriittisten toimialojen luotettavana ja kokonaisvaltaisena luottokumppanina, sekä hyödyntää paremmin tytäryhtiöiden erikoisosaamista ja synergioita.

Millog-yhtiöt aloittaa esiselvitykset mahdollisista yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyistä. Tavoitteena on varmistaa yhtiöperheen strategian mukainen kasvu ja kyky tarjota monipuolisempia palvelukokonaisuuksia. Esiselvitysvaiheessa tarkastellaan Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n (VTP) sulautumista osaksi Senop Oy:tä sekä Laivakone Oy:n ja Hämeen Diesel Oy:n sulautumista Oy Western Shipyard Ltd:iin (WSY).

Sulautuvat yhtiöt liitettäisiin vastaanottaviin yhtiöihin omina liiketoiminta-alueina nykyisten liiketoimintojen rinnalle. Jatkossa yhtiöt toimisivat uuden yhtenäisen brändin alla.

Esiselvityksessä sulautuviksi arvioiduilla yhtiöillä on yhteinen markkinapotentiaali ja segmentit. Fuusioitumiset loisivat uusia kasvumahdollisuuksia vahvistamalla osaamista, tehostamalla myyntiä ja markkinointia sekä laajentamalla tuote- ja palveluvalikoimaa. Lisäksi sulautumisella tavoitellaan hallinnollisia synergiaetuja. Sulautumisella ei olisi vaikutusta työsuhteisiin eikä toimipaikkojen sijaintiin.

Arvioitu yritysjärjestelyiden täytäntöönpanoajankohta olisi 31. elokuuta 2022, ja mahdollisista sulautumisten täytäntöönpanopäätöksistä tiedotetaan erikseen.