Elinjakson hallinnan ammattilainen

Fleet Management

Fleet Management, eli kalustolautan hallinta, tehostaa hyötyajoneuvojen käyttöä, turvaa suunnitellun elinkaaren sekä pienentää niihin liittyviä kustannuksia ja käyttövarmuusriskiä. Kaluston kustannuksiin vaikuttavat pääasiassa ajoneuvojen hankinta, polttoaineet, kunnossapitokustannukset ja verot, joita optimoimalla saavutetaan merkittäviä säästöjä.

Huolehdimme puolustus- ja siviiliajoneuvojen kokonaisvaltaisesta kunnossapidosta ja käyttövalmiudesta, ja sitä kautta kuljettajien ja kansalaistemme turvallisuudesta. Olemme erikoistuneet yhteiskuntakriittisen kaluston, kuten hätä- ja puolustusajoneuvojen sekä raideliikenteen, lautanhallintaan kaikkialla Suomessa. Samalla palveluverkolla ja tehokkuudella palvelemme myös julkisia sekä yksityisiä toimijoita, joille laajan ja hajautetun kaluston täsmällinen ylläpito on aikaa vievää ja haastavaa.

 

Varmistamme, että jokainen ajoneuvo tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti sekä korjataan vahingon sattuessa välittömästi. Vastaamme myös kaluston varaosalogistiikasta sekä lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten täyttymisestä ja dokumentoinnista.

Kuinka voimme auttaa?

Jukka Myllymäki

Myyntipäällikkö 040 315 7048