Case Agnico Eagle Finland: Huollettujen varavoimakoneiden avulla odottamattomat tilanteet pysyvät hallinnassa

Kittilän kaivoksessa, joka on Euroopan suurin kultakaivos, tuotetaan vuodessa noin 7 000 kiloa kultaa. Millog on kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland Oy:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka hoitaa varavoimakoneiden huollot auttaen turvaamaan kaivoksen kriittiset toiminnot.

Varavoimajärjestelmät ovat tärkeitä sekä tuotannon, työntekijöiden että ympäristön kannalta. Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finlandin tavoitteena on turvallinen työympäristö, jossa vältetään tapaturmat ja poikkeamat. Lisäksi yhtiö haluaa minimoida toiminnan vaikutuksen ympäristöön. Siksi kaivoksessa on oltava valmius toimia kaikissa tilanteissa, ja varavoima osaltaan varmistaa tämän.

– Poikkeustilanteilla on tällaisessa laitoksessa aina suuri vaikutus taloudellisesti. Esimerkiksi kahden minuutin sähkökatko aiheuttaa tuotantoprosessiin tunteja kestävän häiriön, kertoo kaivoksen kunnossapitopäällikkö Kari Siirtola.

– Varavoimakoneet pystyvät tuottamaan noin kolmanneksen kaivoksen sähköntarpeesta. Varavoima on mitoitettu siten, että kaikki kriittiset toiminnot saadaan pidettyä käynnissä. Esimerkiksi automaatio ja pumput toimivat tietyiltä osin, jotta voimme hallita prosessia myös poikkeustilanteen aikana.

Erityisosaamista ja kokemusta isoista koneista

Varavoimakoneisiin liittyy merkittävä haaste: koneiden on oltava käyttökunnossa koko ajan, mutta niiden käyttö on satunnaista ja ennakoimatonta. Agnico Eagle Finland ja Millog ovat tehneet Kittilän kaivoksen koneille tarkat huoltosuunnitelmat, joita noudattamalla varmistetaan, että koneet toimivat aina tarvittaessa.

Kaivosyhtiö tekee itse varavoimakoneiden koekäytön kuukausittain. Millog vastaa säännöllisistä huolloista, joihin kuuluu muun muassa perusteellisempia koekäyttöjä, korjaustöitä sekä suodattimien, öljyjen ja jäähdytysnesteiden vaihtoja.

– Työssä vaaditaan kaivostoiminnan tuntemusta sekä erityisosaamista ja ammattitaitoa. Millogilla on isoista koneista paljon kokemusta, Kari Siirtola toteaa.

Millogilla toimipaikkoja myös Pohjois-Suomessa

Koska Millogilla on toimipaikkoja ympäri Suomea, Lapissa toimivat asiakkaat saavat apua paikalliselta henkilöstöltä. Millogin ja Agnico Eagle Finlandin yhteistyöstä on vuosien aikana kehittynyt yhä sujuvampaa, ja molemminpuolinen luottamus on rakentunut vahvaksi.

– Mitä kokeneempia huoltojen tekijät ovat, sitä enemmän he helpottavat meidän työtämme. Koska kaivosalue sekä toimintatapamme ja koneemme ovat milloglaisille tuttuja, he pystyvät toimimaan hyvin itseohjautuvasti, sanoo Siirtola.

Jatkossa Agnico Eagle Finlandin ja Millogin yhteistyö laajenee entisestään. Kaivoksessa rikastettavan malmin määrää on jo nostettu kahteen miljoonaan tonniin vuodessa, ja tuotannon yhä kasvaessa varavoimakoneita hankitaan lisää. Käynnissä olevan laajennushankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

KATSO SÄHKÖVOIMAKONEIDEN KUNNOSSAPIDON ESITE

Lisätietoja Millogin varavoimakoneet-palvelusta: Janne Juutilainen, myyntipäällikkö, 040 315 7412.